Lễ Quốc khánh 2/9 đi Đà Lạt cần biết điều này

Dịp Lễ Quốc khánh năm nay, trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng ngày 1/9/2023 đến 20 giờ đêm ngày 04/9/2023 thực hiện tổ chức, phân luông giao thông như sau: Đối với đèo Mimosa, cấm xe ô tô tải có trọng tải toàn bộ xe trên 20 tấn lưu thông trong khung giờ từ 6 giờ đến 20 giờ. Trong khung giờ trên, các phương tiện này ra vào thành phố theo hướng Quốc lộ 27 – đường ĐT.725 về xã Tà Nung hoặc Quốc lộ 27 –…